Image

Welkom

Maxe Consultancy is het adviesbureau van Wim Bijl. Met mijn bureau richt ik mij op ondersteuning van partijen in de gezondheidszorg en van gemeenten op het gebied van zorginkoop, strategische samenwerking en financieringsvraagstukken.

Maatschappelijke vraagstukken, zoals de betaalbaarheid van de zorg, de participatie van burgers en cliënten en duurzaamheid vragen om een geheel nieuwe aanpak. Groei is niet meer gegarandeerd, oude verdienmodellen werken niet meer en aanbodgerichte dienstverlening voldoet niet meer. Tijd voor een nieuwe aanpak: het opnieuw definiëren van missie en strategie, portfolio management, het creëren van maatschappelijke waarde door het zoeken van samenwerking met strategische partners en het financieren van zorg- en dienstverlening op basis van uitkomsten.

Mijn werkwijze wordt gekenmerkt door gedrevenheid, resultaatgerichtheid en het zoeken naar samenwerking.

Voor grotere opdrachten bij gemeenten in het kader van de decentralisaties van de WMO, Jeugdzorg en Participatie werk ik desgewenst samen met andere ZZP-ers uit mijn netwerk. Daardoor kan meer continuïteit aan opdrachtgevers worden geboden en is brede expertise binnen handbereik.