Image

Over Mij

Image

Wim Bijl

Sinds januari 2014 ben ik als zelfstandig adviseur werkzaam onder de naam Maxe Consultancy. Ik ben algemeen econoom en heb ruim 25 jaar ervaring als manager en bestuurder bij zorgverzekeraars en een inkooporganisatie voor zorgverzekeraars. Ik ken de wereld van de zorgverzekeraars heel goed en heb veel brede ervaring  met en kennis van het zorgveld, zowel wat betreft de zorg die vanaf 2015 door gemeenten wordt gefinancierd (Wmo, Jeugdzorg) als de zorg die door de zorgverzekeraars wordt ingekocht (WLZ, Zvw). Ik heb ruime ervaring met project-management, strategisch inkoopbeleid en vormgeving van strategische samenwerking tussen zelfstandige organisaties.

Ik ben een bruggenbouwer met bestuurservaring die professionals kan inspireren en enthousiasmeren om nieuwe wegen in te slaan. Met verantwoordelijkheidsgevoel, gedrevenheid en resultaatgerichtheid zet ik zaken in beweging. Mijn stijl van leidinggeven is coachend en stimulerend: mensen vanuit hun eigen kracht laten groeien. Een pragmatische en zakelijke aanpak, daar sta ik voor, maar wel met respect voor mensen. Ik ben ondernemend en neem graag het voortouw bij innovaties of samenwerkingsinitiatieven.

Kennisgebieden:

  1. Ondersteuning beleidsontwikkeling en inkoopbeleid in het sociaal domein voor gemeenten. Advisering over beleid en implementatie van beleid voor Wmo, jeugdhulp en participatie.
  2. Specialist bij decentralisatie en ambulantisering beschermd wonen en vormgeving (nieuwe) samenwerking tussen regiogemeenten. Rollen: regionaal projectleider of programmamanager (opstellen beleidsplan of uitvoeringsplan).
  3. Inkoop van zorg door zorgverzekeraars en gemeenten. Vormgeving strategisch inkoopbeleid en inkoopcyclus.
  4. Strategische samenwerking tussen zorgverzekeraars of gemeenten op het gebied van inkoop van zorg en ondersteuning. Kwartiermaker Shared Service Center (SCC) en juridische en financiële vormgeving inkoopsamenwerking.
  5. Ontwikkeling van instrumenten voor sturing en monitoring bij financiering van zorg en ondersteuning. Invoering vormen van effectmeting en uitkomstbekostiging, bijvoorbeeld via Goal Attainment Scaling (GAS) of P4P.